Kraftidentifiering med Kraftskolans Scorecard

Kraftskolans scorecard för kraftidentifiering  är en identifierings-mall för det egna kraftkontot.
Ditt scorecard fylls i tillsammans med en Kraftcoach, på plats eller via telefon. Sammanställningen får du som dokumentation och visad som diagram och textmässigt,  där du enkelt och tydligt  kan se var du har din utvecklingspotential och vad som redan ligger på topp. Enkelt va? Du får med denna nulägesanalys en stabil plattform att utgå från för att veta var och hur du kan fylla ditt Kraftkonto.

 

Var finns dina Kraftutgifter och Kraftinkomster? 

Så här går det till:

På en avtalad tid går vi tillsammans igenom ditt scorecard. Du gör även i din egen takt ett stresstest utformat av Karolinska Institutet. Ett scorecard med stresstest tar ca 2 timmar att genomföra. Tillsammans skapar dessa två en plattform att utgå ifrån för din livsutveckling.

För att utvecklas i den riktning du önskar använder vi scorecard som bas och förstärker med coachning för att du själv, klart och tydligt skall få insikt om vilka mål du vill uppnå och hur du vill/kan ta dig dit. Du får klarhet i vad som är ditt nästa steg och behöver då inte heller ”springa på alla bollar”.

 

All förändring börjar med ett nytt sätt att tänka.
All coachning utgår från nuläget och stödjer klienten att se förändringsmöjligheter för framtiden och ger verktyg för att genomföra det. Coachning är inte terapi och inget ”quickfix”.  En coach är inte heller en kurator eller psykoterapeut.

Förhållningssättet coach/klient är ickedömande och konfidentiellt. Coachen hjälper klienten genom insiktsfulla frågor att hitta de egna inre svaren inom önskade områden.

Det är vad jag kallar att hushålla med Krafttillgångarna!


3 timmar är minimiantal coachningtimmar i anslutning till Kraftidentifiering med scordecard, men effekten blir större om du bokar ett längre coachningsprogram.

 

Förändringsprocesser tar tid!


Vad kostar det? 

6 månadersprogram:

6.500 SEK (5200 SEK exkl moms)

Priset inkluderar:

  • 1 scorecard
  • 1 stresstest från Karolinska institutet
  • 6 coachningar á 55 min
  • personliga inspirationsmail eller SMS

3-månadersprogram

4.375 SEK (3500 SEK exkl moms)

Priset inkluderar:

  • 1 scorecard
  • 1 stresstest från Karolinska institutet
  • 3 coachningar á 55 min
  • personliga inspirationsmail eller SMS


Har du bestämt vilket program som passar dig bäst?!

Boka program här