Kraftcoachning

Mentorcoachning

3- eller 6 månadersprogram för dig som verkligen vill gör förändringar i ditt liv eller ditt företag.

Går även göra via Skype eller telefon.
Läs mera här

Almi mentor solo

(bild från prisutdelning ALMI okt 2015
– Årets Mentor i Jämtlands län)

Kraftcoachning

En Kraftcoachs främsta uppgift är att ställa rätt frågor till klienten för att skapa Kraftförändring i positiv riktning inom det område klienten själv väljer. All coaching utgår från nuläget och strävar efter att stödja klienten med att se förändringsmöjligheter för framtiden och ger verktyg för att genomföra det.  Största förändrings sker när starten sker via Scorecard, där varje del i ditt liv synas lite extra för att veta vad, var och hur skapa din inre framgång.

Läs mer om coachningsprogram

 

Kolla av vad andra har sagt om coachning

 

All förändring börjar med ett nytt sätt att tänka.

Coaching är inte terapi och inget ”quickfix”.  En coach är inte heller en kurator eller psykoterapeut. Förhållningssättet coach/klient är ickedömande och konfidentiellt. Coachen talar inte om för klienten hur den skall göra saker och ting, utan hjälper till genom insiktsfulla frågor att hitta de egna inre svaren inom det område som klienten vill nå framgång inom.

Coaching utgår alltid från nuet och riktar sig mot framtiden.

Ordet ”coachning” missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd och ger svar på hur någon ska gå tillväga för att uppnå sina mål. Coachning inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan innebär att coachen lotsar sin klient till att hitta lösningar inom det om råde där det kört fast. En Kraftcoach besitter dock kunskaper om vad som tar och ger Kraft vilket kan vara till stort stöd vid frågeställning och coachning.

Bli coachad?

Klientens vilja till resultat är nyckeln till framgång. Det är Kraftcoachens uppgift att se till att du hittar dessa nycklar. När du är redo att satsa på förändring, kommer du också att nå resultat!

Vilka resultat vill du uppnå? Och hur kan det bli bättre än så här?