Kraftskolans början

Bakgrund 

“Ingen skall behövacoachingbild (2) bli sjukskriven för Kraftbrist, stress eller utmattning” – det är grundaren Margareta Stenmark Magnussons utgångspunkt efter att mitt i livssprånget 2001 ha drabbats av utmattningssyndrom, eller Kraftkonkurs som hon själv kallat det.

 

Det blev en lång och krokig väg tillbaka till livet, en väg som fylldes av tankar och idéer om hur lika livskraft egentligen är ekonomi. Dessa ord, tankar och strukturer formulerade Margareta till sin egen livsfilosofi om att ”Livets kraft är som ekonomi – mer kraft ut än in ger kraftunderskott”. Som den ekonomiska organisationskonsult Margareta är, valde hon med ett enkelt bokföringsystem för sin egen Kraft, att sätta plus och minus på allt hon åt, lyssnade till, tänkte och gjorde. Hon skapade en identifieringsmodell för Kraft och valde att strukturera det som en Kraftkontoplan. Som processledare i partnerskapet Fir-e blev det möjligheter att vidareutveckla och sjösätta hela systemet.

Fir-e står för Fokus på Individens Resurser – Empowerment och var ett partnerskap inom Equal (ett program inom Europeiska Sociala fonden). Fir-e pågick 2005-2007 och vände sig till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa samt de som var i riskzonen att bli sjukskrivna.

Fir-e:s partnerskap bestod av 16 representanter, åtta från målgruppen och en representant vardera från Företagarna, LO-facken, Coompanion, Kommunförbundet, Östersunds kommun, Landstinget, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan.

Verksamheten byggde på ett starkt deltagarperspektiv, där nytänkande och nyskapande uppnåddes genom att deltagarnas erfarenheter och kunskap togs till vara. I Fir-e hade deltagarna möjlighet att bygga upp sin egen kraft – empowerment. Genom verksamheten i Fir-e identifierades hinder och nya lösningar prövades.

Kraftbalansmodellen växte fram och provades först under Fir-es tid. Metoden och livsfilosofin tar avstamp i en helhetssyn på människan och blandar traditionellt tänkande och naturvetenskap med alternativt tänkande och existentiella frågeställningar. Metoden utvecklades under arbeten i Finansiella Samordningsförbunden Östersund och Bräcke och utvärderades av FoU Jamt – Marianne Westring Nordh.

Erfarenheterna från detta arbete ledde till det Kraftskolan arbetar med idag – Hållbar utveckling av människor.

I dag finns flera välutbildade och Certifierade Kraftcoacher i olika landsändar som också förmedlar Kraftskolan livsfilosofi.