Om Kraftskolan

“Livets Kraft är som ekonomi – mer kraft ut än in ger underskott. I värsta fall till och med Kraftkonkurs.  Jag vet dock att det går att strukturerat bygga sig själv till Kraftmiljonär”

Margareta Stenmark Magnusson – grundare av Kraftskolan

 

Kraftskolans drivkraft är hållbar utveckling av människor.

Kraftskolans filosofi är sprungen ur grundaren Margareta Stenmark Magnussons egen utmattningssyndrom, eller Kraftkonkurs som hon väljer att kalla det. För att en människa skall utvecklas hållbart är helhetssyn på det egna livet en grund. En gladare och lyckligare människa är starkare och mer rustad att möta både utmaningar och stress. Allt Kraftskolan berikar andra med har sin bas i grundfilosofin att vara i balans fysiskt, psykiskt, mentalt och andligt. 

 

 

 tomkraftbalansmodell

 Vår holistiska livsfilosofi har sin bas i humaniora medan
Kraftkontoplanens underliggande delar
– Intellekt, Kropp, Sinnen –
har naturvetenskapen som grund.

Kraftbalansmodellens delar

 

 

Kraftskolan har väl utarbetade system, modeller och metoder
som enkelt kan beskrivas med kända ekonomiska termer.

Vi hjälper dig fokusera på det som är viktigast i Ditt liv – DITT LIV

Vi ger dig tillgång till en kraftfull och strukturerad metod för att känna igen dina kraftuttag (K-) och kraftinsättningar (K+) och ger dig därmed valmöjligheten att reglera ditt Kraftkonto. Allt för att du skall kunna välja välbefinnande och optimal Kraft.

Vi hjälper dig gasa, i den riktning du själv vill styra till. Kraftskolan hjälper dig helt enkelt att flytta från baksätet till förarsätet i ditt liv – att ta makten över din egen Kraft!

LÄS, LYSSNA och SE mer om Kraftskolan i media

Vår Värdegrund

Kraftskolan har en väl genomarbetad värdegrund som tillämpas i praktiken. Vi lever som vi lär och vi vet från hjärtat vilka vi är, vad vi kan och hur vi vill att våra kunskaper skall komma till glädje och nytta för andra. 

Detta höjer kvaliteten på våra tjänster, mätt i termer av nöjda kunder och uppdragsgivare.

Principer
All verksamhet i Kraftskolan bedrivs hänsynsfullt utifrån en etisk, ekologisk och miljömässig ståndpunkt. Kursverksamhet i egen regi bedrivs i lokaler med behaglig och stimulerande atmosfär, samt låg elektromagnetisk strålning och i naturskön miljö.

All vår verksamhet präglas av en hög grad av miljömedvetenhet. Miljöfrågorna är en viktig del av vår verksamhet och vi ser fortlöpande över verksamheten  och genom samråd med andra företag/organisationer väljer vi arbetssätt, metoder och processer för att så långt som möjligt uppnå minimal miljöpåverkan.